Gatunków piw jest kilka lub kilkadziesiąt; zależnie od szczegółowości podziału. Zasadniczo jednak przynależą one do jednej z dwóch rodzin: Ale lub Lagerów.

O tym, do jakiej grupy należy piwo, decyduje proces fermentacji – ze względu na rodzaj użytych drożdży dzieli się je na piwa fermentacji dolnej i górnej (rzadziej: spontanicznej). Dwie nadrzędne grupy/rodziny piw:

Ale (czyt.: 'ejl’) – piwa górnej fermentacji z wyższą temperaturą fermentowania (zwykle 18-25°C).

Odmiany ejli:
Angielskie Ale (Bitter, Mild, India Pale Ale, Old, Stock)
Irlandzkie Ale (Stout, Irish Red Ale)
Belgijskie Ale (Piwa klasztorne, Witbier)
Niemieckie Ale (Weizen/Weissbier, Dunkelweizen, Weizenbock, Berliner Weisse)
Polskie Ale (Grodziskie)

Lager – piwa dolnej fermentacji. W znaczeniu ogólnym lager to nazwa całej grupy piw, którą cechuje niska (ok. 6-12°C) temperatura leżakowania i wykorzystanie drożdży dolnej fermentacji. Słowo lager (czes. ležák) wywodzi się z niem. lagern, czyli leżakować.
(Uwaga: słowa lager używa się również do nazywania konkretnego gatunku piwa dolnej fermentacji – zbliżonego do pilznera).

Odmiany lagerów:
dark lager
light lager
standard lager
premium lager

Fermentację spontaniczną wywołują tzw. dzikie drożdże stosowane w piwach belgijskich, jednak zasadniczo również te piwa, zalicza się do grupy Ale.